• ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2558

  อ่านรายละเอียด +
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

  ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๗

  อ่านรายละเอียด +
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์

  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  อ่านรายละเอียด +
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  รับนักศึกษาใหม่ระดับ ตรี โทและเอก ปีการศึกษา 2558 สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 02-564-4535

  อ่านรายละเอียด +
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2558

  อ่านรายละเอียด +
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

  ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๗

  อ่านรายละเอียด +
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์

  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  อ่านรายละเอียด +
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  รับนักศึกษาใหม่ระดับ ตรี โทและเอก ปีการศึกษา 2558 สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 02-564-4535

  อ่านรายละเอียด +

ประกาศทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้งที่ 14 )

อ่านต่อ +

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา นายศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

อ่านต่อ +

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน

อ่านต่อ +

ประกาศรายวิชา

ตารางการเปิดวิชา ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

อ่านต่อ +

งานวิจัยที่น่าสนใจ

 พรชัย พันธุ์วิเศษ

เรด-เพ็ท:ระบบจำลองการปรับแต่งประสิทธิภาพเรดคอนโทรลเลอร์

ผลงานวิจัย 23 ต.ค. 2015